newton-rom-header

Newton-rom

Hvorfor Newton-rom? 
Hensikten med Newton-rom, er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Dette skjer gjennom undervisning som har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter i et stimulerende «forskermiljø».

Hva er et Newton-rom? 
Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på de naturvitenskapelige fagområdene. En eller flere Newton-lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer introdusere besøkende klasser, med klasselærer, til en gitt Newton-modul som varer fra tre timer til to skoledager.

Rommenes utforming og funksjon varierer fra sted til sted men det er anbefalt at et Newton-rom er fra 150 m2, og innehar fasiliteter som et enkelt laboratorium, et lite amfi og arealer til å praktiske og utforskende oppgaver. Et Newton-rom er gjerne plassert på en skole eller i sentralt beliggende lokaler i en kommune. I noen tilfeller er de også etablert hos andre som ønsker å fremme naturvitenskap, f.eks Vitensentre. Newton-rom kan med fordel også brukes til realfagsrelaterte aktiviteter på kveldstid, i helger og ferier.

amfi-newtonrom

Undervisning i et Newton-rom
En Newton-lærer står for undervisningen og leder klassen igjennom teori og praktiske aktiviteter. All undervisning er læreplanbasert og skal være en del av norsk skole, ikke et tillegg til. Undervisningsoppleggene som benyttes kalles Newton-moduler.

En Newton-modul er dokumentert og beskrevet i sin helhet, og består av forarbeid som utføres på skolen, praktiske aktiviteter og undervisning i Newton-rommet, og avsluttes med etterarbeid på skolen. 

Det er et mål at gjennomføring av en Newton-modul krever utstyr og metodikk som utfordrer elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og at den metodisk legger vekt på å få elevene engasjerte og til å utforske, forklare og utdype fag. 
Viktige moment er at praktiske aktiviteter skal ha en teoretisk/muntlig innledning, og at man etter praktiske aktiviteter skal ha en oppsummering (hva lærte vi nå?). 

Klassens faste lærer følger klassen og er medlærer under besøket. I løpet av dagen(e) arbeider elevene i all hovedsak med praktiske aktiviteter og får en «hands on» opplevelse som ellers kan være vanskelig å få til i et alminnelig klasserom.

aktivitet-newtonrom2

Eierskap og drift av Newton-rom 
Newton-rommene eies og driftes lokalt av kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. Dette sikrer kontinuitet i drift og bruk av rommet. Det finnes ingen fasit på hva som er en god driftsmodell, men vi formidler gjerne eksempler og erfaringer.

Les mer på: newton.no

En kort introduksjon til Newton:

   

Oppdatert