Vannaktivitet_

Newton Camp

Newton Camp er et ferie- og fritidstilbud i Newton. Læring skal skje gjennom positive opplevelser, erfaringer og undring ute i naturen. 
En første pilot ble utviklet og gjennomført i 2005 i Bodø, siden har vi arrangert flere Newton Camper. Det har samtidig vært viktig for oss å finne en god spredningsmodell slik at flest mulig barn skulle få oppleve realfagene som vi omgir oss med, på en spennende måte.

Newton Camp ble et samarbeidsprosjekt mellom DNT og Tekna
Det ble undertegnet en avtale mellom Tekna og DNT torsdag 10. april 2008, av Teknas generalsekretær Kåre Rygg Johnsen og Turistforeningens generalsekretær Kristin Krohn Devold. DNT og Tekna ble enige om å samarbeide om å spre Newton Camp´er gjennom sine nettverk.

FIRST Scandinavia, ved daglig leder Per-Arild Konradsen, og Tekna, ved generalsekretær Kåre Rygg Johnsen, underskrev avtale om samarbeid 20. januar 2008. Som konseptleverandør skal stiftelsen bidra til at Tekna og DNT har de verktøyene de trenger når de skal arrangere Newton Camps gjennom sine nettverk.

Overordnet har man fordelt ansvar for å synliggjøre hva partene bidrar med inn i konseptet. Tekna har ansvar for den faglige delen. DNT har ansvar for aktivitetene og kostholdsdelen. FIRST Scandinavia står ansvarlig for Newton-konseptet, herunder nettsider, verktøy, materiell, samt videreutviklingen av Newton Camp-konseptet i samarbeid med DNT og Tekna. Tekna og DNT´s lokale avdelinger har ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av camp'ene, etter gjeldende kriterier.

Hjemmeside: newtoncamp.no


.
Oppdatert