fll-jr-header

FLL JUNIOR

FIRST® LEGO® League Jr. er et spennende prosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år for en spennende verden av teknologi og vitenskap.  I likhet med FLL, skal barna utforske et tema fra virkeligheten. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk. Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna presentere det de har funnet ut på en poster. De bygger også en modell ved hjelp av en LEGO WeDo-robot og presenteree prosjektet og modellen på en turnering. 

Barna får:
• forske på det som dagens forskere forsker på
• kjennskap til aktuelle problemstillinger om temaet
• lære samarbeids- og presentasjonsferdigheter
• lage en poster
• designe en modell med LEGO Education WeDo
• presentere prosjektet sitt på en turnering

 Les mer om FLL Junior


fll-jr-medalje
Oppdatert