hedaer-support_nettverk2

Support til nettverkene

Vi er opptatt av kontinuitet og kvalitet i Newton og FIRST LEGO League. Vi etterstreber derfor å gjøre oppgaven med å komme i gang, drive eller videreutvikle prosjektene så enkel som mulig for våre nettverk.

Her er noen av våre tjenester:

 • Utvikling og drift av websider med tilhørende administrasjons-, påmeldings- og resultatsystem
 • Administrasjon av sosiale medier knyttet til våre konsept og tjenester
 • Prosjektledermøter i FLL og nettverksmøter i Newton
 • Koordinering av kvalitetssikringsarbeidet med Newton-moduler
 • Utvikling og arrangement av kurs
 • Utvikling og oppdatering av kvalitetssystem/manual for gjennomføring av prosjektene
 • Utvikling av grafisk og digitalt materiell til FLL turneringer og Newton-rom
 • Pressemeldinger
 • Utvikling og gjennomføring av årlig evaluering og rapportering 
 • Logistikkhåndtering av utstyr og materiell
 • Support til deltakere og veiledere/lærere som deltar i prosjektene
 • Oversetting og tilpasning av materiell i FLL
 • Planlegging og gjennomføring av årlig Skandinavisk finale i FIRST LEGO League 
 • Et felles sekretariat for prosjektene og videreformidler erfaringer og ideer i nettverkene


  Bildet til venstre er fra Newton nettverkssamling, oktober 2013.
  Bildet til høyre er fra prosjektledermøtet i FIRST LEGO League, september 2013.

FLL_Newton_nettverk
Oppdatert