FIRST Scandinavia søker to nye pedagoger

“Vil du gi spennende og relevante læringsopplevelser til fremtidens arbeidskraft?”

Er du lærer, eller fagperson med pedagogisk utdanning med erfaring fra undervisning i skolen? Da kan du være den vi leter etter!


fll


Stilling 1: Pedagog FIRST® LEGO® League

FIRST® LEGO® League (FLL) er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse og foregår i over 80 land. Hvert år deltar mer enn 250 000 barn verden over i konkurransen som stimulerer barn innenfor realfag, teknologi og koding. FIRST Scandinavia driver FIRST LEGO League i Skandinavia og har 50 aktive turneringsbyer med 15 000 deltakende barn og ungdommer hvert år. Vårt hovedarbeid er å organisere og drifte nettverket av byer, lag og veiledere.

Arbeidsoppgaver:
• Utvikle og gjennomføre/holde kurs
• Pedagogisk kvalitetssikring
• Arbeide med koblingen mellom FLL og læreplan
• Bidra til drift og videreutvikling av konseptet
• Utvikle ressurser for nettverket
• Bidra på ulike arrangementer

Du har:
• pedagogisk utdannelse (høgskole/universitet)
• erfaring fra undervisning av barn og ungdom
• gode norsk- og engelskferdigheter - muntlig og skriftlig
• erfaring med, eller lyst til å lære enkel programmering
• gode kommunikasjonsevner

Du er
• en god formidler
• selvstendig og ansvarsbevisst
• strukturert
• glad i å jobbe i team
• løsningsorientert
• inkluderende
• vennlig
• entusiastisk

Arbeidssted:
Bodø

Reisevirksomhet må påregnes

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Silje Kumeus:
silje@firstscandinavia.org
tlf. 975 47 918

newt

Stilling 2: Pedagog Newton

Newton-konseptet består av velutstyrte undervisningslokaler, kalt Newton-rom. Her er Newton-lærere ansatt og tilbyr læreplanbasert, elevaktiv undervisning til barn og unge. Newton-rommene i Norge eies av kommuner eller fylkeskommuner og driftes lokalt. FIRST Scandinavia eier varemerket Newton® og administrerer nettverket av Newton-rom. Stiftelsens hovedansvar er å sikre kvalitet, styrke nettverket og bidra til å gjøre drift av Newton-rom så enkelt som mulig. Nettverket er voksende både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver:
• Pedagogisk og didaktisk utvikling og kvalitetssikring av undervisningsopplegg
• Planlegging og gjennomføring av kurs og samlinger for nettverket
• Generell drift og videreutvikling av Newton-konseptet
• Oppfølging og opplæring av Newton-lærere

Du har:
• pedagogisk utdannelse (høgskole/universitet)
• god pedagogisk og didaktisk forståelse
• erfaring fra undervisning av barn/ungdom
• faglig kompetanse innen naturfag og/eller matematikk
• gode norsk- og engelskferdigheter, muntlig og skriftlig
• gode kommunikasjons- og formidlingsevner
• gode digitale ferdigheter

Du er:
• interessert i og opptatt av hvordan barn og unge lærer
• selvstendig og ansvarsbevisst
• strukturert
• glad i å jobbe i team
• løsningsorientert
• inkluderende
• vennlig
• entusiastisk

Arbeidssted:
Bodø

Noe reisevirksomhet må påregnes

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Ingvill Berg:
ingvill@firstscandinavia.org, tlf. 913 43 684

FELLES FOR BEGGE STILLINGER:

Hos oss får du:
• et kreativt og positivt arbeidsmiljø i en organisasjon i vekst
• spennende og varierte arbeidsdager
• arbeide nasjonalt og internasjonalt
• konkurransedyktige betingelser

Søknadsfrist begge stillinger: 20. mai 2018

Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes;
- per e-post: stian@firstscandinavia.org eller per post: FIRST Scandinavia, Torvgata 2, 8006 Bodø

FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse som har som formål å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Dette gjør vi gjennom to konsept:
Newton og FIRST LEGO League. Siden stiftelsen ble etablert i år 2000, har over 500 000 barn og unge deltatt i undervisning og prosjekter innen våre konsept. I det daglige arbeidet vektlegges humor og arbeidsglede, og vi som arbeider i FIRST Scandinavia er stolte av at vi kan beskrives som løsningsorienterte, inkluderende, vennlige og entusiastiske.
Oppdatert