fn

FNs Bærekraftmål

FIRST Scandinavia jobber gjennom sine prosjekter for å møte FNs bærekraftmål.

ml-4-bokml God utdanning: 
Våre grunnpilarer er at barn og unge som deltar i våre konsept, skal ha stort
læringsutbytte og gode læringsopplevelser.   

ml-5-bokml Likestilling mellom kjønnene: 
Vi ønsker å inspirere jenter og gutter på lik linje til å utvikle interesse,
kompetanse og en vei inn i teknologi og realfaglig utdanning.  

ml-8-bokml Anstendig arbeid og økonomisk vekst: 
Vi tror at god utdanning gir relevant kompetanse som legger til
rette for fremtidig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.  

ml-9-bokml Innovasjon og infrastruktur: 
Vi tror at utdanning er en driver av innovasjon og at gode
læringsopplevelser former fremtiden.  

ml-10-bokml
Mindre ulikhet: 
Vi tror utdanning er utlignende faktor og gjennom unike læringsopplevelser
vil vi gi barn over hele verden gleden ved å mestre realfag.  

ml-11-bokml
Bærekraftige byer og lokalsamfunn: 
Vi tror på en sammenheng mellom fremtidig bærekraftig utvikling
og elever som utvikler teknologisk kompetanse gjennom praktisk problemløsning
og refleksjon rundt sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn/dilemmaer. 

ml-17-bokml Samarbeid for å nå målene: 
Man må starte i det små og i våre konsept skal elevene jobbe sammen.
Dette er en ferdighet for framtiden og læring fremmes ved samhandling og samtale.  

I Newton-konseptets undervisningsmoduler ønsker vi å bygge en bevissthet på verdien av og ferdighetene som kreves for godt samarbeid. I FIRST LEGO League er samarbeid en viktig del av Kjerneverdiene. 

Les mer om FNs bærekraftmål. 
 

Oppdatert