styre

Styret

Stiftelsen FIRST Scandinavia har et styre bestående av næringslivsrepresentanter fra Norge, Sverige og Danmark.
 
  Christer Malmqvist
Leder
Juristfirma Ch Malmqvist KB • Sverige
+46 498 29 30 31

  Bente Brunsgård
Styremedlem
Direktør Fag og Karriere Tekna • Norge
+47 90 14 73 84

  Bjarke Falk Nielsen
Styremedlem
Daglig leder Robocluster • Danmark
+45 211 94 797


Per-Arild Konradsen
Styremedlem
Daglig leder FIRST Scandinavia  • Norge
+47 40 60 50 00

  Malene Grouleff
Styremedlem
CEO Grouleff kommunikation  • Danmark
+45 70 27 08 72

  Erling Kjærnes
Styremedlem
Direktør Forsvarets Museer • Norge
+47 90 14 73 84Oppdatert