fsp-mac

FIRST Scandinavia Partner

FIRST Scandinavia Partner AS ble stiftet 01. September i 2010. Selskapet er en offisiell samarbeidspartner til stiftelsen FIRST Scandinavia og håndterer blant annet formidling, service og support av varer og tjenester for stiftelsen og konseptene FIRST LEGO League og Newton. 

FIRST Scandinavia Partner AS er også en autorisert LEGO® Education forhandler og formidler produkter som LEGO® MINDSTORMS®, LEGO® WeDo samt teknologi og energi produkter utviklet av LEGO® Education. Produktene og tjenestene vi tilbyr skal være med på å legge til rette for et stimulerende læringsmiljø hvor man møter kunnskapsmålene gjennom praktiske aktiviteter innen bl.a. naturfag, matematikk, samfunnsfag og IKT. 
Hjemmeside: fspartner.no


Oppdatert