FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse som har som formål å stimulere barn og unges interesse for naturvitenskap og tekniske/matematiske fag, gjennom engasjerende prosjekt hvor barna selv er drivkraften. 

Bakgrunnen for etableringen av FIRST Scandinavia (FS) var en erkjennelse blant flere skandinaviske virksomheter om at det innenfor en relativt kort årrekke ville oppstå en betydelig mangel på talentfull arbeidskraft med teknisk og naturvitenskapelig kompetanse. For å snu denne trenden - ville det, blant andre tiltak, være behov for å tilby barn og unge teknologirelaterte prosjekt som de kunne begeistres for.

Daglig leder Per-Arild Konradsen opprettet stiftelsen 18. september 2000, på Statoils forskningssenter på Rotvoll i Trondheim. Stiftelsen har hele Skandinavia som sitt arbeidsområde og styret består av representanter fra Norge og Sverige.

Drift av stiftelsen baserer seg på sponsormidler samt noe støtte fra offentlige institusjoner. Vi håper at enda flere skal se oss, våre grunnverdier og våre konsepter, slik at vi kan gi enda flere unge en god opplevelse med prosjektarbeid og realfag i ung alder.

Ønsker din bedrift å støtte stiftelsen FIRST Scandinavia? Ta kontakt med oss!

 
.
Oppdatert