vare_konsept

Hva gjør vi

Konsept med sunne distribusjonsmodeller
Vi har tilpasset FIRST LEGO League-konseptet for Skandinavia og vi har utviklet og eier Newton-konseptet. Vårt fokus ligger i å skape konsepter som har kontinuitet. I dette ligger det at vi har utviklet en distribusjonsmodell som gjelder i begge konseptene. Både FLL-turneringene og Newton-rommene eies og driftes lokalt av kommuner, fylker og næringsliv. I tillegg til en lokal forakring ser vi det som meget viktig at deltakelsen i FLL og undervisningen i et Newton-rom er læreplanbasert, og legges inn som en del av den norske skole og ikke som et tillegg til. 

Bygge og drifte nettverk
De lokale organisasjonene som eier og drifter FIRST LEGO League-turneringene og Newton-rommene utgjør våre nettverk. FIRST Scandinavia bygger, drifter og supporterer nettverkene. Vi er ”olje i maskineriet”, og utvikler og leverer verktøy som bidrar til å sikre kvalitet. Vi arrangerer prosjektledermøter, nettverksmøter og kurs med mer. Vi er tilgjengelig for våre nettverk 24/7 med tips, råd og formidling av erfaringer og kompetanse. 

Vårt fokus ligger i å spille våre samarbeidspartnere gode -  og gjennom dette bidra til å sikre kontinuitet.

Internt i FIRST Scandinavia innehar vi et spekter av kvalifikasjoner
Til å utføre vår utvikling og support har vi bygget et team med komplementære egenskaper. Teamet består av pedagoger, ingeniører, designere, medie/film- og konseptutviklere samt administrativt personale.

Vi setter også stor pris på å samarbeide og hente råd fra andre samarbeidspartnere fra både utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

Utover support og internt utvikling av våre konsept kan vi også bidra med prosjektledelse, assistanse til- og utvikling av Newton-rom og Newton-moduler, kursvirksomhet og andre eventer og arrangement. Vi kan utvikle arealskisser ifm Newton-rom, grafisk design, animasjoner, film og opplæringsvideoer mm.Oppdatert