vare_konsept

Hva gjør vi

Konsept med sunne distribusjonsmodeller
Vi har tilpasset FIRST LEGO League-konseptet for Skandinavia og utvikler og eier Newton-konseptet. Vårt fokus ligger i å skape konsepter som har kontinuitet. I dette ligger det at vi har skapt en distribusjonsmodell som gjelder i både for FLL og Newton. 

FLL-turneringene og Newton-rommene eies og driftes lokalt av kommuner, fylker og næringsliv. I tillegg til en lokal forankring ser vi det som veldig viktig at deltakelsen i FLL og undervisningen i et Newton-rom er læreplanbasert, og legges inn som en del av den norske skole og ikke som et tillegg til. 

Bygge og drifte nettverk
De lokale organisasjonene som eier og drifter FIRST LEGO League-turneringene og Newton-rommene utgjør våre nettverk. FIRST Scandinavia bygger, drifter og supporterer nettverkene. Vi er «olje i maskineriet», og utvikler og leverer verktøy som bidrar til å sikre kvalitet. Vi arrangerer blant annet prosjektledermøter, nettverksmøter og kurs. Nettverkene kan kontakte oss 24/7 for tips, råd og formidling av erfaringer og kompetanse. 

Fokuset vårt ligger i å spille våre samarbeidspartnere gode -  og gjennom dette bidra til å sikre kontinuitet.

Internt i FIRST Scandinavia har vi et spekter av kvalifikasjoner
Til å utføre utvikling og support har vi bygget et team med komplementære egenskaper. Teamet består av pedagoger, ingeniører, designere, medie/film- og konseptutviklere, samt administrativt personale.

Vi setter stor pris på å samarbeide og hente råd fra andre samarbeidspartnere fra både utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

Utover support og internt utvikling av våre konsepter kan vi også bidra med prosjektledelse, assistanse til- og utvikling av Newton-rom og Newton-moduler, kursvirksomhet og andre eventer og arrangement. Vi kan lage arealskisser i forbindelse med Newton-rom, grafisk design, animasjoner, film og opplæringsvideoer.
Oppdatert