FS15aar

FIRST Scandinavia fyller 15 år fredag 18. september 2015.

FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia ble stiftet den 18. september 2000 på Statoil`s forskningssenter på Rotvoll i Trondheim. Det aller første styret trodde på at det var mulig å stimulere barn og unges interesse for realfag gjennom FIRST LEGO League som vi i 2015 arrangerer i 49 byer i Skandinavia - med ca. 14 000 deltakere. 
Jeg ble enestifter og er det fortsatt.

Det har vært en fantastisk reise for meg personlig med FLL og utvikling av konseptene Newton, Newton Camp, Newton International, Arctic Camp International, flere konsepter i ”pipeline” samt en ”haug” andre av prosjekter i inn- og utland som kunne vært nevnt.

Det er mange viktige personer som skulle vært nevnt – og absolutt ingen er glemt. Men i den kritiske oppstartfase med ingen penger, kun en ”ide” og 6 power-point slides var det godt å ha et styre som hadde trua. 

”Suppa var alt for tynn” for virkemiddelapparatet den gang. Jeg var ikke i stand til å beskrive det som skulle komme eller hvordan jeg skulle få det til. Jeg var rett og slett ikke i stand til å lage en forretningsplan som påkrevd. Men målet var der!
Og ja – lykken og flaksen har nok mer enn en gang vært mye større enn forstanden!

Så en stor takk til det aller første styret. Forskningsdirektør i SINTEF Ernst Kristiansen, siv. ing Trude Sundset i Statoil, Tormod Askildsen i LEGO, Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad og professor Bjarne Foss ved NTNU. Trude Sundset og jurist Christer Malmqvist har begge over 10 års fartstid i styret, og Christer er i dag styreleder.

Statoil har vært en støttespiller og ”sponsor” i alle år - Morten Loktu og Dag Vareide var særs viktige støttespillere for oss i den kritiske i tidlig fase.

Tekna har hele tiden vært, og er fortsatt, en viktig samarbeidsparter for oss. 
Stor takk til presidentene Marianne Harg og Gunnar Berg og de Hovedstyrer som de ledet. Den gang fagdirektør i Tekna John Mikal Raaheim var alltid en god sparringspartner i utvikling av FIRST Scandinavia og var den aller første personen eksternt som jeg presenterte Newton-ideen for.

Det har vært veldig mange selskaper og organisasjoner som har støttet oss i perioder av disse 15 årene. Tusen takk til alle dere også.

En særs takk til DA Bodø (Nordland Fylke) som har støttet oss finansielt de siste årene. Viktigste støtte har kanskje vært til Newton-konseptet som vi dermed kunne utvikle parallelt med arbeidet med komme på statsbudsjettet slik vi er nå.

Like viktig har det vært å hatt god støtte og gode relasjoner til vår egen Bodø kommune.

Naturligvis en aller største takk til de medarbeiderne som har stått last og brast ved min side. Flere av dem med over 10-års fartstid, og flere andre nærmer seg det. Uten dere hadde dette ikke FIRST Scandinavia vært der vi er i dag.

----

Jeg kan godt se det er en gave i seg selv å ha ”trua på noe”. ”Trua” holder det hele gående i alle de søvnløse netter og når kontoen er tom. 

For meg har selve reisen vært belønningen.

Vi skal feire med måtehold med en middag i morgen kveld. Mandag morgen gyver vi løs på de neste 15 årene! PerArild  Per-Arild Konradsen, stifter og leder.
Oppdatert