jrFLL

Junior FLL

Jr.FLL er et prosjekt som introduserer småskolebarn i alderen 6-9 år for en spennende verden av teknologi og vitenskap.  I likhet med FLL, vil Jr.FLL gi barna en utfordring fra virkeligheten som de skal komme med forslag til en løsning på. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk. Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna jobbe med LEGO klosser og bevegelige deler for å lage en løsning og presentere den på en turnering. 

Barna får:
  • forske på aktuelle problemstillinger slik virkelige forskere gjør 
  • kjennskap til aktuelle problemstillinger
  • lære samarbeids- og presetasjonsferdigheter
  • lage en veggavis/poster
  • designe og bygge en løsning med LEGO deler
  • presentere prosjektet sitt på en turnering

Les mer om Jr.FLL

Oppdatert